Zprávy z valné hromady a novinky pro rok 2019

Vážení lukostřelci, ráda bych Všem našim členům poděkovala za příjemné zážitky na našich turnajích a ještě jednou gratuluji všem k jejich výsledkům v minulém ročníku lukostřelecké ligy. V loňském roce jsme prodělali několik změn v lize a valná hromada se při svém jednání shodla na tom, že byly pro naše lukostřelce přínosné. Do posledního turnaje se měnilo pořadí v žebříčku ligy a mnozí až do konce zlepšovali své lukostřelecké výkony.

Valná hromada asociace tradiční lukostřelby, která se konala 17. listopadu 2018 v Lékařově Lhotě, se usnesla na několika bodech, které jsou důležité pro pořadatele turnajů a také pro Vás členy ATL.

  • Členské příspěvky pro tuto sezónu zůstávají ve stejné výši: děti 50,- korun, dorost a dospělí 100,- korun, avšak hranice dorosteneckého poplatku se srovnává s přechodem do kategorie, nikoli jak tomu bylo v minulých ročnících od 15 let věku.
  • Příspěvky je potřeba zaplatit před prvním turnajem sezóny, a proto byl posunut termín zaplacení do konce ledna 2019. Bez zaplacených příspěvků Vám nebudou uznány výsledky do ligových tabulek. Nováčky přijímáme samozřejmě kdykoli během roku.
  • Další změnou oproti loňskému roku je zařazení dětí a dorostenců do kategorií dle ročníku narození (loňský způsob se nám neosvědčil). 
  • Ročníky 2019 - 2006 kategorie děti, ročníky 2005 - 2001 kategorie dorost, od ročníku 2000 dospělí. Rada se usnesla na tom, že dítě či dorostenec bude mít možnost se takzvaně postaršit - to znamená, že pokud se již dítě nebude cítit na to, aby střílelo za kategorii děti, přejde na počátku sezóny na vlastní žádost do dorostu a dorostenec do kategorie dospělců (samozřejmě po dohodě s jeho rodičem).
  • Pořadatelům turnajů budou zasílány faktury na příspěvek na pojištění v hodnotě 300,- korun a to ihned po zařazení turnaje do kalendáře akcí pořádaných pod záštitou ATL. 
  • Na turnajích zařazených do ligy ATL musí být zastoupeny všechny čtyři disciplíny, (nelze žádnou vypustit například z organizačních důvodů). 
  • Valná hromada schválila doporučenou výši startovného pro pořadatele turnajů pod záštitou ATL na 400,- korun včetně oběda.
  • Byl stanoven předběžný kalendář turnajů na rok 2019. Máme se, myslím, na co těšit, neboť již nyní jsou známy dva termíny nových turnajů. 16. 2. pořádá Lumark Dýšina svůj první turnaj a 18. 5. pořádá turnaj již poněkud ostřílenější Awen Prachatice. 

Celou zprávu z jednání naleznete na našich stránkách.

Přeji Vám krásné zimní odpočinutí a těším se na další setkávání.

  Za radu ATL Johanka