Licence ATL

Licence ATL

Cena licence je 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro dítě do 15ti let. V ceně této licence je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené lukostřelbou na akcích pořádaných ATL. A v neposlední řadě jde také o drobnou podporu činnosti ATL, tedy např. úhrada domény a provozu tohoto portálu a na další výdaje s provozem ATL související.

Uvedená výše členského příspěvku je dolní hranicí, pokud můžete a chcete, je možné podpořit činnost ATL částkou libovolně vyšší. Také v letošním roce se několik takových členů našlo, za což jim upřímně děkujeme!

Pokud tedy uhradíte částku za licenci ATL, stáváte se přidruženými členy ATL se všemi právy a výhodami, které z toho plynou.

Licenci můžete uhradit převodem na bankovní účet spolku, vedený u Fio banky pod číslem účtu 2600665849/2010. Budeme rádi, pokud při platbě více osob najednou pošlete každou platbu zvlášť.

Zařazení střelců do žebříčku Lukostřelecké ligy

Zařazení do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. Dále nebudou do Lukostřelecké ligy zařazeni ti, kteří nebudou mít zaplacené licence do konce března řádnou formou. Pokud budete chtít uhradit licence na prvním závodě Lukostřelecké ligy, kterého se budete účastnit, bude vám částka navýšena o 10 Kč na administrativu, tedy na 110 Kč.