Licence ATL

Licence ATL

Výše licence (členských příspěvků) je 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro dítě do 15ti let.

Platby jsou vázány pevně na lukostřeleckou sezónu, která začíná 1. 10. a končí 30. 9.

Licenci (příspěvky) uhraďte převodem na bankovní účet spolku, vedený u Fio banky pod číslem účtu 2600665849/2010. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo, které najdete v seznamu licencí u svého jména ZDE.

Prosíme o zaplacení licence ATL do 31. března. Pro nové členy, kteří se přidají během sezóny, platí, že musí být přihlášeni před prvním závodem Lukostřelecké ligy, kterého se budou účastnit.  Noví zájemci o členství jsou povinni vyplnit malý formulář (přihlášku), kde vám bude přiděleno číslo licence, zároveň vám bude také přidělen variabilní symbol, pod kterým provedete platbu členského příspěvku na náš bankovní účet. Do našeho společenství Asociace tradiční lukostřelby se můžete registrovat ZDE. Pokud tedy vyplníte zmíněný formulář (přihlášku), uhradíte částku za licenci ATL, stáváte se přidruženými členy ATL se všemi právy a výhodami, které z toho plynou.

Zařazení střelců do žebříčku Lukostřelecké ligy

Zařazení do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku, či elektronicky na některou z uvedených el. adres členů Rady ATL, zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. To se týká i soutěže dětí a dorostu, zde tento dokument vypisují rodiče či zák. zástupci. Dále nebudou do Lukostřelecké ligy zařazeni ti, kteří sice již jsou členy ATL, ale nebudou mít zaplacenou licenci (členský příspěvek) do konce března řádnou formou. 

Seznam členů ATL je veřejně přístupný na stánkách lukostřelce a je v průběhu roku aktualizován.