Skalanské vejce

23.08.14
Skalany
LL PL, TL, HL, Open
sobota 3D dle Českého poháru a paralelně Činy dle Setona a Flight, neděle tradiční turnaj LL.