Disciplíny Lukostřelecké ligy

Disciplíny Lukostřelecké ligy jsou celkem 4: 

  • Terčová střelba na 20m na 60cm terč WA
  • Terčová střelba na 50m na 120cm terč WA
  • Rychlostřelba na 18m na 60cm terč
  • Královský ústup

Do Lukostřelecké ligy se započítává součet tří nejlepších výsledků ve výše uvedených disciplínách.

Každá disciplína se započítává samostatně, tedy je možné započítat na jednom turnaji např. jen výsledek rychlostřelby, pokud v ostatních sledovaných disciplínách střelec nepřekonal své dva nejlepší výkony dané sezóny.

Pro zařazení do žebříčku je nutné absolvovat alespoň jeden ligový turnaj. Čím více turnajů LL střelec v daném roce absolvuje, tím lepší šance na umístění má.

Pokud se zúčastníte jen dvou nebo dokonce jen jediného ligového turnaje, jste na tom v porovnání s ostatními střelci hůře.

Terčová střelba na 20m

Počet šípů:

1 x 10 (nebo 2 x 5) šípů na každou vzdálenost

Terč:

60cm kruhový terč WA s hodnocením 1-10 bodů.

Vzdálenost:

20 m

Bodování:

1 - 10 bodů podle zásahu terče

Max.bodový zisk:

100 bodů = 100 Ká

Hodnocení:

1 Ká za bod

Popis disciplíny:

Terčová střelba na 20 metrů. Je možné střílet jednu sérii po deseti šípech nebo dvě série po pěti šípech. Odražené šípy se nezapočítávají do hodnocení. Pokud střelec vystřelí více šípů, než je dovoleno, za každý šíp nad limit se škrtá jeden nejlepší hodnocený zásah. Výsledky se zapisují do bodovací karty do připravených políček tak, že pro každý šíp se zaznamená dosažená hodnota. Teprve následně se výsledky sečtou do celkového hodnocení. 

Terčová střelba na 50m

Počet šípů:

1 x 10 (nebo 2 x 5) šípů na každou vzdálenost

Terč:

120cm kruhový terč WA s hodnocením 1-10 bodů.

Vzdálenost:

50 m

Bodování:

1 - 10 bodů podle zásahu terče

Max.bodový zisk:

100 bodů = 100 Ká

Hodnocení:

1 Ká za bod

Popis disciplíny:

Terčová střelba na 50 metrů. Je možné střílet jednu sérii po deseti šípech nebo dvě série po pěti šípech. Odražené šípy se nezapočítávají do hodnocení. Pokud střelec vystřelí více šípů, než je dovoleno, za každý šíp nad limit se škrtá jeden nejlepší hodnocený zásah. Výsledky se zapisují do bodovací karty do připravených políček tak, že pro každý šíp se zaznamená dosažená hodnota. Teprve následně se výsledky sečtou do celkového hodnocení. Při střelbě je možno využívat informace o vlastní střelbě od ostatních střelců (tzn. nechat se "navigovat" nebo informovat o svých zásazích, např. "máš to asi 2m před terčem", "to šlo nad" apod.)

Rychlostřelba

Počet šípů:

neomezen

Terč:

60 cm kruhový, bodové zóny se nezohledňují, preferovaný je žluto-černý terč na terénní FITA

Vzdálenost:

18m

Čas.limit:

45 vteřin

Bodování:

zásah terče do libovolné hodnocené zóny = 1 bod

Max.bodový zisk:

neomezen, při 10 úspěšných střelách 100Ká

Hodnocení:

10 Ká za bod

Popis disciplíny:

Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů. Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy a nachází se po odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím, případně skupině. Střelec má možnost požádat měřiče času o libovolný způsob informace o zbývajícím čase, např. průběžným hlášením uběhlého času, upozorněním X vteřin před koncem limitu apod. Šíp je považován za vystřelený v časovém limitu, pokud jej střelec vypustí před pokynem k ukončení střelby povelem "stop". Výchozí postavení střelce je bez založeného šípu, ruce podél těla, šípy umístěny v toulci , v ruce držící luk nebo za pasem. 

Královský ústup

Počet šípů:

na každou vzdálenost nejvýše 2 šípy

Terč:

1 terč ve tvaru obrysu stylizované postavy (včetně nohou). Rozměry postavy jsou 60 cm šířka trupu, 180 cm výška celé postavy - přesné rozměry a tvar postavy na vyžádání zašleme

Vzdálenost:

od 10m se postupuje po 5m, minimální podporovaná vzdálenost pro konání disciplíny je 80m

Bodování:

postup na další vzdálenost = 1 bod

Max.bodový zisk:

neomezen

Hodnocení:

10 Ká za bod

Popis disciplíny:

Střelec se může rozhodnout z jaké vzdálenosti začne střílet a to v rozsahu od 10 do 30 metrů. Od vzdálenosti, kde započal, již postupuje po jednotlivých metách a nemá možnost mety přeskakovat. Na každé metě má nejvýše 2 pokusy na zásah terče. Pokud zasáhne, postupuje na další vzdálenost, kde má nové 2 pokusy. Pokud nezasáhne, počítá se mu jako výsledek vzdálenost na kterou došel (tedy ta vzdálenost, kde vypadl). Pokud nezasáhne již na první metě, má 0 bodů bez ohledu na to, kde začínal. Pokud střelci dojdou tak daleko, že již pořadatel nemá možnost vzdálenost k terči zvětšit, končí disciplína na této vzdálenosti, bodování je jako by vypadl na následující vzdálenosti. Minimální vzdálenost, kterou musí pořadatel zajistit, je 50 m. Pokud je ovšem pořadatelem zajištěná maximální vzdálenost pro KÚ kratší než 80 metrů, je pořadatel povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích vystavených před soutěží. Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy a nachází se po odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím, případně skupině. Střelec má  možnost vyžádat si informace o vlastní střelbě od ostatních.

Vzdálenost

10m

15m

20m

25m

30m

35m

40m

45m

50m

55m

60m

65m

...

Body

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...