Pravidla Lukostřelecké ligy

Pro zařazení do Lukostřelecké ligy je třeba mít zaplacenou licenci a to vždy do konce března daného roku. 

Licence ATL

Cena licence je 100 Kč pro dospělého a 50 Kč pro dítě do 15ti let. V ceně této licence je zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené lukostřelbou na akcích pořádaných ATL. A v neposlední řadě jde také o drobnou podporu činnosti ATL, tedy např. úhrada domény a provozu tohoto portálu a na další výdaje s provozem ATL související.

Uvedená výše členského příspěvku je dolní hranicí, pokud můžete a chcete, je možné podpořit činnost ATL částkou libovolně vyšší. Také v letošním roce se několik takových členů našlo, za což jim upřímně děkujeme!

Pokud tedy uhradíte částku za licenci ATL, stáváte se přidruženými členy ATL se všemi právy a výhodami, které z toho plynou.

Licenci můžete uhradit převodem na bankovní účet spolku, vedený u Fio banky pod číslem účtu 2600665849/2010. Jako variabilní symbol uvádějte prosím 6 znaků vašeho rodného čísla před lomítkem a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení. Budeme rádi, pokud při platbě více osob najednou pošlete každou platbu zvlášť.

Zařazení střelců do žebříčku Lukostřelecké ligy

Zařazení do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. Dále nebudou do Lukostřelecké ligy zařazeni ti, kteří nebudou mít zaplacené licence do konce března řádnou formou. Pokud budete chtít uhradit licence na prvním závodě Lukostřelecké ligy, kterého se budete účastnit, bude vám částka navýšena o 10 Kč na administrativu, tedy na 110 Kč. 


Bodovačky Lukostřelecké ligy, zapisování a ověřování výsledků

Novinkou od roku 2015 jsou samostatné "ligové bodovačky." Na každém turnaji zařazeném do Lukostřelecké ligy se budou zaznamenávat výsledky nejen do bodovačky daného turnaje, ale také do bodovačky pouze pro ligové disciplíny. A to vše předepsaným způsobem od vedoucího lukostřelecké skupiny.

Bodovačky mají přesně definované kolonky (např. na terčovky políčka pro jednotlivé vystřelené šípy) a musí být vyplněny kompletně, správně a její správnost ověřena vedoucím skupiny. V praxi to vede jednak k přesnější evidenci výsledků, omezení chyb v záznamech a také k nezávislému ověření střeleckých výsledků dalším střelcem. Protože i když je to pro mnohé představa nepřijatelná, setkali jsme se i u několika střelců LL s tím, že zaznamenané výsledky neodpovídaly tomu, co střelec skutečně nastřílel. Zda šlo o chyby neúmyslné nebo záměrné je v tuto chvíli vedlejší, tímto opatřením bychom rádi takové chyby eliminovali úplně.

Pořadatel potom tyto bodovačky předá zástupci ATL a výsledky budou zaznamenány do žebříčku a bodovačky po dobu trvání daného ročníku archivovány. Bude tak možné dohledat případné reklamace zapsaných výsledků.

Disciplíny Lukostřelecké ligy

Disciplíny Lukostřelecké ligy jsou celkem 4: 

  • Terčová střelba na 20m na 60cm terč WA
  • Terčová střelba na 50m na 120cm terč WA
  • Rychlostřelba na 18m na 60cm terč
  • Královský ústup

Do Lukostřelecké ligy se započítává součet tří nejlepších výsledků ve výše uvedených disciplínách.

Každá disciplína se započítává samostatně, tedy je možné započítat na jednom turnaji např. jen výsledek rychlostřelby, pokud v ostatních sledovaných disciplínách střelec nepřekonal své dva nejlepší výkony dané sezóny.

Pro zařazení do žebříčku je nutné absolvovat alespoň jeden ligový turnaj. Čím více turnajů LL lukostřelec v daném roce absolvuje, tím lepší šance na umístění má.

Zařazení turnaje do Lukostřelecké ligy

Do ligy se započítávají jen ty turnaje, jejichž pořadatel se dohodl s vedením Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, o.s. na zařazení turnaje do Lukostřelecké ligy a zajistí dodržení pravidel LL, distribuci ligových bodovaček registrovaným střelcům včetně kontroly odpovídající kategorie pro LL a následný výběr a předání vyplněných bodovaček zástupci ATL.

ATL ČR nabízí pomocnou ruku všem organizátorům turnajů ve formě zapůjčení terčovnic a zástěn pro realizaci ligových disciplín. Poradíme také, jak a z čeho vyrobit nebo kde jinak získat terčovnice a záchytné sítě. Poskytneme ochotně konzultace, jak takový turnaj organizovat a na co při jeho přípravě nezapomenout. Oslovíme střelce - potenciální soutěžící na Vašem turnaji.