Podklady pro pořádání turnajů

Zařazení turnajů do kalendáře akcí schvaluje zpravidla valná hromada.

Konání turnajů mimo kalendář musí pořadatel projednat s Radou ATL.

Minimální počet účastníků turnaje je 60, termín je třeba oznámit minimálně 1 měsíc předem.

 

Pořadatelé si zde mohou stáhnout bodovačky a návody na výrobu disciplín. 

Nová bodovačka od roku 2020  ke stažení ZDE

Návod na terč v Královském ústupu ke stažení ZDE

Pravidla lukostřelecké ligy včetně dětské ligy jsou k dispozici ZDE

Kontrolní list pro turnaje ATL ke stažení ZDE .

 

Pokyny pro pořadatele soutěží Lukostřelecké ligy Asociace tradiční lukostřelby

 1.Bezpečnost

 • dodržování obecných pravidel bezpečnosti
 • střelci se soutěží účastní na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody, které způsobí
 • pořadatelé jsou povinni vyzvat střelce a doprovod, aby jejich oděv nesplýval s okolím a měl výrazné, dobře viditelné prvky
 • varovné tabulky, upozorňující veřejnost na konání turnaje
 • bezpečné odstupy střílejících mezi sebou
 • bezpečné vzdálenosti mezi disciplínami
 • pozor na nepřehledný terén
 • pozor na přestřelování horizontů 
 • diváci, náhodní chodci, psi, zvěř

2. Kontrola luku a šípů

Při registraci (prezenci) před každým turnajem je každý střelec (účastník turnaje) povinen předložit pořadateli luk a šípy, se kterými bude soutěžit. Pořadatel určí, do které kategorie luku v souladu s pravidly ATL bude střelec zařazen.
Pro tento účel se doporučuje pořadatelům v místě registrace (prezence) vyvěsit viditelně přehled kategorií luků podle pravidel ATL.


3. Ohleduplnost, klid na střelbu

 • odstupy střílejících mezi sebou
 • odstup diváků a nestřílejících 
 • důraz na ligové disciplíny z hlediska klidu pro střelbu


4. Ligové disciplíny

 • regulérní terče pro všechny ligové disciplíny,
 • přesně změřené vzdálenosti k terčům (chyba max. 1%), pevně umístěné mety,
 • na metě (střelecké čáře) u všech disciplín by měla být pokud možno vodorovná plocha,
 • terčovnice mají být tak velké, aby se na ně vešel celý terč,
 • střed terče na 20m a rychlostřelbu má být alespoň 1m nad terénem, na vodorovném (pokud možno) terénu,
 • královský ústup ve vodorovném (pokud možno) terénu, postava podle vzoru,
 • spodní okraj terče na 50m aspoň 10 cm nad terénem, mírné převýšení terče nebo střelce je přípustné,
 • kvalitní zástěny nebo vhodný protisvah bez překážek ničících šípy za všemi disciplínami, 
 • konstrukce stojanů by neměla zbytečně ohrožovat šípy,
 • respektování všech pravidel ATL pro střelbu.
 • pořadatel je povinen poskytnout soutěžícím ligové bodovačky a postarat se o jejich odevzdání odpovědné osobě.

Pořadatelům soutěží je od sezony 2019 fakturován příspěvek na pojištění  ve výši 300,- Kč za jeden turnaj a to automaticky po uveřejnění  soutěže v kalendáři akcí. Tento příspěvek je nutno uhradit ještě před zahájením přihlašování na daný turnaj.

 

Doporučená horní hranice startovného včetně oběda je stanovena na 400,- Kč.