Podklady pro pořádání turnajů

Podklady pro turnaje pořádané pod Lukostřeleckou ligou. Pořadatelé si mohou stáhnout bodovačky a návody na výrobu disciplín. 

Bodovačka ke stažení ZDE

Návod na terč v Královském ústupu ke stažení ZDE

 

Pokyny pro pořadatele soutěží Lukostřelecké ligy Asociace tradiční lukostřelby

 

1.Bezpečnost

 
- dodržování obecných pravidel bezpečnosti

- střelci se soutěží účastní na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody, které způsobí
- varovné tabulky
- bezpečné odstupy střílejících mezi sebou
- bezpečné vzdálenosti mezi disciplínami
- pozor na nepřehledný terén
- pozor na přestřelování horizontů 
- diváci, náhodní chodci, psi


2. Ohleduplnost, klid na střelbu

- odstupy střílejících mezi sebou
- odstup diváků a nestřílejících 
- důraz na ligové disciplíny z hlediska klidu pro střelbu


3. Ligové discilíny

- regulérní terče na všechny ligové disciplíny,
- přesně změřené vzdálenosti k terčům (max. 1%), pevně umístěné mety,

- na metě (střelecké čáře) u všech disciplín by měla být pokud možno vodorovná plocha,
- terčovnice mají být tak velké, aby se na ně vešel celý terč,
- střed terče na 20m a rychlostřelbu má být alespoň 1m nad terénem, na vodorovném (pokud možno) terénu,
- královský ústup ve vodorovném (pokud možno) terénu, postava podle vzoru,
- spodní okraj terče na 50m aspoň 10 cm nad terénem, mírné převýšení terče nebo střelce je přípustné,
- kvalitní zástěny nebo vhodný protisvah bez překážek ničících šípy za všemi disciplínami, 
- konstrukce stojanů by neměla zbytečně ohrožovat šípy,
- ligové bodovačky povinností,
- respektování všech pravidel ATL pro střelbu.

 

Poznámka: Na základě rozhodnutí valné hromady ATL pořadatelé soutěží odvádějí na účet ATL paušálně 300 Kč za soutěž. Vybírání desetikoruny od startujících - nečlenů bylo VH zrušeno. Účet je vedený u Fio banky pod číslem 2600665849/2010.