Rada ATL - novinky

Vážení lukostřelci,

vzhledem k tomu, že letos bylo nemožné svolat valnou hromadu ATL, musela některá závažnější rozhodnutí ohledně fungování našeho společenství přijmout rada ATL.  Koncem minulého týdne rada ATL zasedla v plném počtu a rozhodla o následujícím:

  1. Ligová sezóna 2020/21 a 2021/22 budou sloučeny. Děti a dorostenci budou po oba roky zařazeni podle toho, kam věkově patří v letošním roce. Samozřejmě je možno před prvním turnajem na žádost dítě či dorostence takzvaně postaršit.  Roční stokorunové (padesáti dětské) spolkové příspěvky (které již měly být zaplaceny k 31. 1. 2021) se platí jako vždy – tedy se neslučují. Příspěvek pro rok 2022 zůstává ve stejné výši jako letos. Zde najdete podrobnější informace jako třeba číslo našeho účtu a podobně: http://www.lukostrelec.cz/atl/licence-atl-pro-rok-2019/
  2. Seznam členů bude aktualizován týden před prvním turnajem na našich stránkách.
  3. Slavnostní vyhlášení loňské sezóny proběhne. Jen zatím nevíme kde přesně, neboť se stále nemůžeme sejít v hojném počtu a řádně oslavit vítěze.
  4. Kalendář akcí turnajů ATL bude doplňován postupně, jakmile se radě dostane informací o jednotlivých turnajích a schválí jejich pořádání pod záštitou ATL.  Prosím, sledujte tedy případné změny. Termín turnaje by měl být v kalendáři alespoň měsíc dopředu.

Zatím máme termín tří turnajů:

12.6.2021 Lipice – Titěva

19.6.2021 Habří -Totem

11.-12.9.2021 Modříny- Českolesáci

  1. Turnaje v provizorním módu (omezený počet účastníků, bez možnosti potkávání se a radování se z našeho sportu) pořádané v době, kdy se nemůžeme pořádně scházet, mohou být pořádány, pouze pokud pořadatel umožní přihlášení minimálně 60 lukostřelců a účast „vyslance“ rady. Tyto turnaje budou akceptovány jen v nezbytně nutné době. Smyslem našeho sportování je i společná radost z úspěchů kamarádů a tohoto se nehodláme vzdát.
  2. Jednali jsme ještě o medailích pro vítěze příštích ročníků ligy ATL, probrali jsme finance ATL, podání daňového přiznání, možnosti pořádání turnajů na hradech a jejich okolí a zkvalitnění našich internetových stránek. Máme nového dobrovolníka, který převzal tuto nevděčnou práci za Katku Záhorkovou a Václava Čecha. Dále máme nového zpracovávače ligových výsledků po Honzovi Holubovi. Všem třem děkujeme za jejich dlouholetou práci pro lukostřelce. Dále musíme poděkovat Alešovi Sobotkovi, který nám neúnavně odhmyzuje naše stránky.

 

Přeji všem krásné zážitky při našem sportovním a společenském lukostřeleckém počínání. Ať vaše šípy vždy najdou ten správný směr.

Za radu ATL Johanka