1. Jarní šíp

21.03.09
Jindřichův Hradec
LL HL,TL
Kapacita závodu je již naplněna, další přihlášky se již nepřijímají.