1.jarní šíp

04.04.10
Radíkov u Českého Rudolce
LL HL,TL,PL
Kapacita závodu je již naplněná, další přihlášky se nepřijímají