Ilburský turnaj - obléhání Ilburka

  PL
Soutěž tříčlenných družstev, PL a dobový oděv podmínkou