Letní Naadam

27.06.09
Všetice u Neveklova
LL HL,TL,PL