Letní Všetice

28.06.08
Všetice u Neveklova
LL TL, HL