První jarní šíp

16.04.11
Radíkov u Českého Rudolce
LL HL,TL,PL