Skalanské vejce

21.08.11
Skalany Podbaba
LL HL,TL,PL