Skalanské vejce

15.08.10
Skalany Podbaba
LL HL,TL,PL