Tradiční jednodenka - Sadská

  TL
Maximálně 30 střelců, pouze tradiční luk