Brzdící šípy pro střelbu na vrhací kotoučky

Nedávno bylo v diskuzi týkající se Všetického Naadamu nadhozeno téma brzdících "flu-flu" šípů. Leon Sagittarius k tomuto tématu napsal a fotograficky zdokumentoval následující návod. 
 

Jestliže lukostřelba v našem podání slouží především k zábavě a hře, chtěl bych vás tímto nápadem inspirovat pro ještě větší možnost, jak se s lukem a šípy dokonale vyřádit.

Jistěže to ode mě není žádný světoborný novátorský počin, jen jsem se pokusil vylepšit starou metodu olepování brzdících šípů. Onu legendární techniku vyvinutou před dávnými časy Indiánem Láďou Káchou naše mladá progresivní generace konečně dovedla do naprosté dokonalosti.

Oproti již vzpomínané, značně zastaralé metodě omotávání a následné velmi pracné lepení zdobící pasky(tavným lepidlem), použili naši výzkumníci a konstruktéři zcela nových pokrokových technologických materiálů a konstrukčních metod(elektrikářskou pásku). Mnohonásobným dělením brzdící pásky se našemu vědeckému týmu podařilo dosáhnout takřka famosních výsledků. Nejen, že se výroba brzdících šípů značně zjednodušila, zrychlila a v neposlední řadě také zlevnila, ale především již při prvních laboratorních testech bylo jasné, že náš dlouholetý výzkum a hodiny strávené u počítače na simulátoru a v aerodynamickém tunelu nebyly ztrátou času. Výsledky testů jasně prokázaly, nejen u nového prototypu s pracovním názvem PP1(Pospíchej Pomalu1), že odpadá nekonečné opravování odtržených pásek o zakládku luku, ale hlavně že se značně zlepšili brzdící schopnosti šípu. Při použití luku Samick Talon Hyper 40lb a maximálním nátahu 28 palců se našemu vědeckému týmu podařilo dosáhnout na hranici 20m. Tuto hranici jde velmi snadno ovlivnit přidáním nebo naopak ubráním brzdících pásků. Pro dosažení optimálního brzdícího efektu je nezbytně nutné po olepení pásku nožem důkladně nařasit.

Závěrem bych pouze chtěl upozornit, že veškerá autorská práva vztahující se k tomuto projektu jsou právně ošetřena na patentovém úřadě. Této možnosti náš výzkumný tým okamžitě využil poté, co vyšlo najevo, že původní vynálezce obdobné konstrukce brzdících šípů, Ladislav Kácha, neošetřil svou myšlenku na patentovém úřadě. Na jeho omluvu musíme ale podotknout, že v inkriminované době nebyl tento úřad ještě založen. Náš tým doufá, že již zmíněný vynálezce přijme co nejsrdečnější poděkování za inspiraci, která nás dovedla do vítězného konce.

S naším novým bojovým pokřikem „AŤ VÁM TO NELÍTÁ“ se s vámi loučí Leon Sagittarius!