Návody

Brzdící šípy pro střelbu na vrhací kotoučky

Návod na výrobu brzdících "flu-flu" šípů.

Více »

Kování středověkých hrotů

Kované hroty patří k tradičním lukům stejně, jako péřové letky nebo kostěné končíky šípů. Proto na nedávném Setkání lukostřelců ve Všeticích předváděl na jednom z workshopů kovář Michal Sodja (Mýša) postup výroby bodkinů - kovaných hrotů jehlanovitého tvaru s tulejí. Pro zájemce také sepsal tento návod, jak si v domácích podmínkách bodkiny vyrobit.

Více »

Vlámská ložená tětiva

Na tradiční luk patří bezesporu tradiční tětiva. Vlámská ložená tětiva (angl. Flemish string), zakončená na jedné straně pleteným očkem, na straně druhé "lukařským" uzlem a jinak v celé délce "volně ložená" je krásným příkladem dovednosti a vynalézavosti našich předků. Uplést pěknou vlámskou tětivu ale umí jen málokdo. Jedním z těch, kteří to opravdu umí a na svých seminářích se to snaží předat i svým žákům, je lukař Jarda Petřina, ve zdejší komunitě známý jako Hawkwind.

Více »

Výroba terčovnice

podrobný návod jak si vyrobit terčovnici z polyuretanu nebo miralonu

Více »