O lukostřelbě

Luk je vynález mladší doby kamenné a svůj původní účel - zbraň pro řešení konfliktů, lov a případně hudební nástroj si leckde uchoval. Jako lovecká zbraň se ve světě stále používá.

Hlavně pro uchování loveckých a bojových dovedností se v místech, kde byl luk znám, pořádaly různé druhy soutěží prověřujících schopnost zasáhnout cíl s dostatečnou účinností a přesností.

V Asii luk zpravidla požíval mnohem větší úcty než v Evropě a svou roli hrálo i určité zaostávání za Evropou v oblasti technologické a vojenské. Díky tomu se v řadě regionů lukostřelba uchovala jako národní sport až do současnosti nebo relativně nedávné minulosti.

V Evropě má lukostřelba nepřetržitou tradici asi jenom ve Francii a Anglie měla nejkratší přestávku. Anglie navíc mohla těžit z krátkodobého fenomenálního úspěchu anglických lukostřelců na konci středověku, na který pomyslně navázala hlavně díky aktivitě prince Alberta.

Historie moderního sportu se začíná psát na druhých Olympijských hrách, kde byla lukostřelba poprvé zařazena. Převratem pak bylo založení FITA v roce 1931, kdy sedm států – USA, Francie, Československo,Polsko,Švédsko, Itálie a Maďarsko založilo federaci, lukostřelbu institucionalizovalo a vrátilo na pořad Olympijských her. A IFAA v roce 1970.

 

Sportovní lukostřelba

Sportovní lukostřelbu lze tedy podle disciplín zhruba rozdělit na tradiční a moderní. Moderní lukostřelba vychází většinou z lukostřelby anglické.

Tradiční lukostřelba může být:

 • tradiční disciplíny(clout, bersault, puta,jabusame,popinjay),
 • tradiční vybavení (luky a šípy z přírodních materiálů, pazourkové hroty),
 • tradiční střelecká technika.

Dělení do přesných kolonek je často obtížné. Pokud si představíme lukostřelbu jako osu, kde na jedné straně stojí profesionální sport a na druhém čistá hra, zjistíte, jak rozdílné přístupy a typy lidí můžete potkat a že lukostřelba je vhodná skoro pro každého.

Svébytnou oblastí je pak znovuobjevování starých dovedností patřící spíše do oblasti kulturní antropologie, experimentální archeologie a podobně.

Velmi pestrá je oblast lukostřelby rekreační. Není tak pevně vázána pravidly, nebo tradicí.

S lukostřelbou se lze setkat i například na hromadných vystoupeních představujících nějaké historické období, kde z mnoha důvodů(například bezpečnost) nelze použít historicky věrné vybavení.

Lukostřelbou je i japonské kjůdo, které má své zastoupení i v ČR. Nejedná se ani o soutěžení, ale spíše o duchovní cestu http://kjudo.cz/

 

Lukostřelbu u nás, v Evropě i ve světě zastupuje řada organizací

Disciplíny má:

 • Terčová lukostřelba
 • Halová lukostřelba
 • Terénní lukostřelba
 • Lukostřelba hendikepovaných
 • Běžecká lukostřelba
 • Střelba na vlajku (Clout Archery)
 • Dálková lukostřelba (Flight Archery)
 • Lukostřelecký biatlon (Ski Archery)
 • 3D lukostřelba

Ale ve skutečnosti se střílí jenom některé disciplíny

Č3DL je zástupcem IFAA a zabývá se 3D lukostřelbou, ačkoli IFAA pořádá i soutěže v terénní lukostřelbě, ale i střelbě halové.

Jak WA, tak IFAA pořádají Mistrovství světa i Evropy

3D lukostřelba se střílí v Evropě ještě pod hlavičkou HDH-IAA http://hdhiaa.net/home /, která nahradila zaniklou EAA a ETAS http://www.etasarchery.com/ , což jsou spíše kluby se členy ve více zemích.

Tradiční lukostřelbu v Evropě zastupují víceméně jenom Anglie a Francie.

Ve Francii se střílí jejich specifická terčová střelba na 50m bersault http://www.3darchery.cz/clanky/z-historie-lukostrelby/francouzska-tradicni-lukostrelba-bersault . Střílí se víceméně beze změny nejméně 850 let a je kandidátem na zařazení do kulturního dědictví UNESCO

Dále se těší veliké oblibě různé formy střelby na stožár. Jedná se původně o námořnickou disciplínu a ve Francii existuje několik tisíc lukostřelců, kteří se jinými formami lukostřelby ani nezabývají.

V Anglii je tradiční lukostřelba zastřešena především BL-BS (British longbow society) a GNAS (Grand National Archery Society)

V Anglii se střílí především:

 • clout - střelba ku vlajce na 165m,
 • roving marks - podobné cloutu, ale na různé vzdálenosti
 • flight - soutěž v dostřelu
 • popinjay - střelba na stožár
 • terčová střelba Imperial rounds od 100 do 40 yardů

V Čechách jsou zmiňovány střelecké disciplíny „střelba ku ptáku“ a „hlava Turka“, ale díky bohatství země, složitosti výcviku lukostřelců a malé bojové hodnotě luku lukostřelba u nás zmizela hluboko v minulosti a navrátila se až s moderním nadšením pro sport

Z tradiční lukostřelby vychází moderní pojetí jízdní lukostřelby. V Evropě mají některé země národní organizace a pořádají ME EOCHA http://www.eocha.org/ . Mistrovství světa bývá v Korei.

 

 

V současnosti zažívá lukostřelba určitou renesanci a řada komunit vytváří zcela nové pohledy na lukostřelbu. Někdy z touhy po romantice, někdy z potřeby si hrát. Vznikají zcela nové disciplíny z nichž některé jsou až překvapivě promyšlené ….ale především činí lukostřelbu mnohem zábavnější

Přibývá skupin snažících se zvládnout původní válečné luky. Anglické warbows, nebo japonské kjúdžucu.

Stejně jako v ČR máme ATL, na jejíž stránky právě koukáte, i v ostatních zemích vznikají národní asociace tradiční lukostřelby, někdy i několik. Mohou mít totiž i různou náplň a různé cíle. Slovo „tradiční“ v názvu může totiž třeba znamenat pouhé zdůraznění, že se nejedná o národní lukostřelecký svaz. Například v sousedním Polsku mají kromě Lukostřeleckého svazu http://www.archery.pl/, ještě Polskou 3D lukostřelbu http://www.new.3darchery.pl/, polskou jízdní lukostřelbu http://pslk.org/sites/en/, Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego.,

V řadě zemí je povolen lov lukem a i tam, kde lov povolen není se lovci organizují do federací. Například v ČR nebo je to http://www.bowhunter.cz/ nebo v Německu http://www.tjbd.de/, lovit pak jezdí tam, kde se to smí.