Historie

Český lučištník na obrázcích z 12. století

Jedno z nejstarších zobrazení českých a moravských lučištníků můžeme nalézt v kronice Liber ad honorem Augusti od Petra z Eboli, sepsané roku 1196 na objednávku v Palermu. Přestože věrnost kreseb stejně jako samotného textu kroniky asi nebude nejlepší, stojí za to se s nimi seznámit.

Více »

Historie Československé sportovní lukostřelby v letech 1931 až 1946

Souhrn začátků české sportovní lukostřelby v letech 1931 až 1946.

Více »

Počátky lukostřelby (pravěk a starověk)

Další díl série „Dějiny lukostřelby“ nás přenese do šerého dávnověku s cílem poodkrýt roušku tajemství ukrývající pravděpodobnou historii vzniku prvního luku a šípu.  Původní text Dějin lukostřelby sestavil z různých pramenů pan Jaroslav Dřízal. My Vám jej se souhlasem autora prezentujeme jako několikadílný seriál, kde každý díl mapuje určitou ohraničenou část historického vývoje. Netvrdíme, že texty jsou vyčerpávající. Ani v tomto rozsahu nemohou být. Ale třeba právě Vy máte historicky podložené informace, které se k danému období vztahují a které by ostatní čtenáře mohly zajímat. Staňte se tedy spoluautory. Připojte se k nám, pošlete nám svůj příspěvek či připomínku. Pomůžete nám tak vytvořit obsáhlé dílo, které půjde po stopách vývoje lukostřelby od jejích počátků až do dnešní doby. Dílo, které k nám bude promlouvat přes propast času.

Více »

Jezdci z pastvin

Od Koreje k Polsku se napříč kontinentem rozkládá téměř nepřetržitě step, obývaná od starověku kočovnými pasteveckými kmeny s podobným identickým životním stylem. Tito nomádi procházejí celými dějinami a jako obávaní válečníci způsobují pohyby celých národů. Jejich hlavní zbraní jsou malí odolní koně, dávající jim pohyblivost, krátký luk a kopí.

Více »

Pozdně gotická kuše a její konstrukce

Kuše, tj. mechanická střelná zbraň s masivním lučištěm příčně upevněným k pažbě (soše) a s jednoduchým spoušťovým mechanismem prodělala velmi dlouhý vývoj a její počátky lze sledovat již cca 400 let př. n. l. v Řecku a Číně. Tento článek přibližuje pouze relativně krátký úsek její historie, kdy sehrála důležitou roli ve všech konfliktech, které zasáhly naše území.Od počátku 15. století byla kuše (v dobově mluvě „samostřiel“ či „kušě“) v podstatě jedinou střelnou zbraní, která se v Čechách používala k vojenským účelům a její preferování před lukem je třeba vidět v širších souvislostech.

Více »