Luky a lukostřelci na obrázcích z Bible Václava IV.

Milí lukostřelci a lukostřelkyně,

před několika měsíci jsem se pokusil seznámit vás s obrázky českých a moravských lukostřelců vojska Konráda Oty, pocházejícími z 11. století.

Dnes jsem na popud některých kamarádů vytáhl několik z obrovského souboru iluminací (asi 800 miniatur) Bible Václava IV., českého a římského krále, syna Karla IV.

Kniha byla sepsána na Václavovu objednávku v letech 1390 až 1400 a nebyla zcela dokončena. Ilustrovalo ji nejméně devět malířských dílen.

Ilustrace představují z lukostřeleckého hlediska vzácný zdroj poučení. Zajímavý je obrázek v záhlaví, zobrazující Úlama, syna Ešeka se svými potomky-bojovníky.

 

Doktor Viktor Kubík, který mi při pátrání po obsahu obrázku velmi pomohl, říká: „„Miniatura doslovně ilustruje 8. kapitolu knihy Paralipomenon (její verš 40.): „Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjaminových.“ Pokud jde o autora malby, nejsem si jist, zda je přímo totožný s malířem, který se podepisoval "Frana" (Fráňa = František, zmiňovaný k r. 1401, kdy si zakoupil dům na Starém Městě pražském), nebo (pravděpodobněji), zda jde o práci jeho pomocníka. Na každý pád tento styl se v 80.-90. letech nesmírně líbil a zmíněný "Frana" patřil k okruhu oblíbených umělců Václava IV. Autorství děl ve středověku většinou nejde spojit jen s jedním člověkem, ale nejlépe s dílnou. V tomto smyslu by šlo o dílnu malíře Frany-Františka.““ Tolik Dr. Kubík.

 

A teď, proč mne tento obrázek tolik zaujal: lučištník v dobové zbroji (14. století) úplně vpravo nese kromě reflexního luku v pouzdře i toulec se šípy, jenž prakticky úplně odpovídá starotureckému toulci používaného od raného středověku např. na dnešním území Mongolska ale i jinde, jak potvrzují dochované toulce z  pohřbů tamních stepních jízdních bojovníků. Jen s tím rozdílem, že šípy byly nejspíš v toulcích ukládány a nošeny hroty vzhůru. Jde tedy o další pozoruhodný detail ovlivňující naše představy o české a moravské středověké lukostřelbě.

 

Váš Luis