Tradiční discipliny v Anglii Část II.  Flight Shooting, Roving Marks

Druhé pokračování popisu anglických tradičních disciplín vychází z Pravidel střelby (Rules of shooting) vydaných The Grand National Archery Society (dále jen GNAS) a The British Long-Bow Society (dále jen BL-BS). 
Článek nám poslal Griffin
 

Zatímco GNAS je ve Velké Británii a Severním Irsku zastřešující organizací pro lukostřelecké sporty, BL-BS je úzce specializovaná organizace, která se omezuje jen na jeden typ luku - longbow, který je poměrně přesně definovaný (viz předchozí článek). 
Obě organizace spojuje hluboká úcta k tradici dlouhého anglického luku a jeho nejslavnějšímu období, kterým je bezesporu doba Stoleté války (14. až 15. století), kdy např. v bitvě u Crecy (v Českých zemích známá jako "u Kresčaku") v roce 1346 několikanásobně menší anglická armáda (cca 12 000 mužů) porazila francouzskou armádu (30 - 40 000 mužů) především díky nasazení lukostřelců s longbow. Obdobný výsledek Angličané dosáhli i v pozdější bitvě u Agincourt (1415).

    

Tradiční lukostřelba je v Anglii velmi populární a často se závody konají v okolí hradů, včetně doprovodného programu.

Flight shooting

Do češtiny se dá název disciplíny volně přeložit asi jako střelba na dálku nebo střelba na největší dolet. Podstata disciplíny je prostá. Vyhrává ten, kdo dostřelí nejdál. Co říkají pravidla? V první řadě jak držet luk. Pravidla GNAS i BL-BS uvádějí, že se luk musí držet výhradně v ruce. V jiných zemích, kde je tato disciplina rovněž populární (zejména Turecko), existuje i "volná" disciplina, kdy střelec může držet luk (nebo spíš zařízení) jakýmkoli způsobem.

Pravidla disciplíny také rozdělují luky na jednotlivé kategorie. Existuje i speciální kategorie pro "luky na flight", které jsou pro tuto disciplinu speciálně zkonstruovány. Podle pravidel GNAS jsou luky členěny na: reflexní terčový luk, standardní luk na flight, kladkový terčový luk, kladkový luk na flight, kuše a longbow. Pravidla BL-BS mají jenom jednu kategorii: longbow.

Volný styl - Turecko

Luky se v této disciplíně dělí podle síly nátahu:

  • všechny luky (vyjma kladkových): do 35 lb, do 50 lb a bez omezení (Unlimited)
  • kladkové luky: do 45 lb a do 65 lb
  • kuše: do 95 lb

Chcete vědět víc? http://www.longbow-archers.com/flight.htm

 

Jak se tato disciplína střílí

  • Pravidla GNAS: Střílí se 6 šípů v sadě. Minimálně jedna sada a maximálně 4 sady. Střelci stojí v řadě, s rozestupy minimálně 6 stop. Pokud někdo vystřelí více šípů, odebírají se mu z hodnocení ty šípy, které jsou nejdál. Každý střelec má svoje šípy podepsané, má na nich uvedeno nezaměnitelné číslo.
  • Pravidla BL-BS: Střílí se jen 3 šípy v sadě, u standardního šípu jen 2 šípy.Kdo z mužů dostřelí standardním šípem přes 140 yardů (128 m) dostane na závodech diplom. Ženy dostávají diplom, když dostřelí přes 100 yardů (91,5 m).

Co označují pravidla BL-BS jako standardní šíp?
Standardní šíp je název pro typ šípu, který se objevuje pouze v pravidlech BL-BS. Pravidla rozlišují dvě verze disciplíny Flight shooting: s libovolným šípem a standardním šípem. 

Standardní šíp pak definuje takto:

  • průměr týbla = 3/8 palce, z jasanu nebo dřeva s podobnou hustotou a elasticitou,
  • délka 31,5 palce mezi končíkem a usazením hlavice - cca 80 cm,
  • končík je vyřezán do těla šípu a zesílen rohovinou (pozn. aut. - šíp se prořízne, vloží se plátek rohoviny, kterým se zaplní výřez a kolmo na tento plátek se teprve udělá zářez na tětivu),
  • minimální kompletní váha šípu včetně hlavice a opeření je 52 gramů nebo 802 grainů.


V poznámkách k pravidlům se dále uvádí, že 3/8 palcové týblo z cedrového dřeva příslušné délky váží jen 28 gramů oproti 44 gramům vyrobeného z jasanu. Pokud chce tedy někdo použít cedr, musí šíp dovážit pomocí hlavice a opeřením. Hlavice (hroty šípu) volí každý střelec dle uvážení (bodkin apod.). Jsou v zásadě doporučené typy s váhami dle velikosti hlavice od 16 do 28 gramů.

Co dodat? 
Diskusi na téma "Co ovlivňuje dostřel šípu?" najdete na Lukostřelci.cz zde ....


Výsledky závodů GNAS - National Flight Championships, 19 August 2006, RAF Church Fenton (uvádím pouze vybrané kategorie). 
Podle GNAS je 1 Yard = 0,914 m.

FITA World Records 

English Longbow Gents N/E 35lb Chris Bissell 219.32 metrů

English Longbow Gents N/E 50lb Chris Bissell 288.18 metrů

 

Co je Clouth of Gold

Speciální disciplínou střelby na dálku je "Clouth of Gold", která se střílí na vzdálenost 240 yardů (220 m). Disciplína je pojmenovaná na památku demonstrace krále Jindřicha VIII, který předváděl střelbu francouzskému králi na stejnojmenném poli (Clouth of Gold) u Guinessu v Severní Francii. Tato vzdálenost je velmi blízká maximálnímu dostřelu longbow a tím i bezpečným odstupovým vzdálenostem. Organizace Fraternity of St. George střílí na tuto vzdálenost vždy nejméně jednu disciplinu.

Roving Marks

Tato pravděpodobně vůbec nejstarší anglická disciplina se dá přeložit do češtiny jako Cesta po značkách nebo Střelba na značky.
Disciplina má stejnou historii jako Clout. Lučišníci, kteří se baví po cestě a střílí na různé cíle. Na rozdíl od Cloutu to není střelba "tam a zpátky" ale na různé značky umístěné v různých vzdálenostech a směrech. Skupina střelců odstřílí na jednu značku, dojdou si pro šípy a odtud střílí na další značku. Slovo "roving" neoznačuje přesně chůzi ale spíše "toulání" po značkách, tj. od značky ke značce. Značka je v současnosti tyč, vysoká cca 2 m a na jejím vrcholu je umístěný nějaký barevný a dobře viditelný symbol. U disciplín BL-BS vychází značka z historické tradice, které pochází až ze středověku. Tyče mohou být také jenom označeny čísly.
Vzdálenosti mezi značkami se pohybují od 120 yardů (cca 110 m) až do 220 yardů (201 m). Výjimku tvoří značky umístěné za stromy, kde může být vzdálenost menší. Úhel náměru luku a trajektorie šípu se pohybují od zdvihu na 45 stupňů po úhel 80 stupňů přes linii stromů na značku ve vzdálenosti "pouze" 80 yardů (70 m). Nejsou povoleny žádné měřící pomůcky ani žádné značky na luku.

Jak se střílí tyto disciplíny?

Tradiční Roving u BL-BS: 
Střelci stojí v řadě kolem značky a jsou otočeni směrem ke značce, na kterou budou střílet. Nikdo nesmí střílet přes hlavu jiného soutěžícího. Střelbě velí "kapitán značky". Střílí se dva šípy. Druhý šíp může být vystřelen až všichni odstřílí první šíp. Po odstřílení jdou střelci ke značce, na kterou se střílelo. Ten střelec, který má šíp nejblíže u značky, vyhrál tuto značku a určuje, na kterou další značku se odtud bude střílet. Závod skončí, když jeden ze střelců vyhraje 7 značek. Poznámka autora: V podstatě se jedná o golf s lukem a šípy.

Moderní způsob BL-BS: 
Střelci chodí po značkách v předem určeném pořadí. Od každé značky se střílí 3 šípy. Bodují se dosažené zásahy v určitých vzdálenostech od značky. Do délky poloviny luku = 12 bodů, do délky jednoho luku = 7 bodů, do délky 2 luků = 3 body. Kdo trefí samotnou značku = 20 bodů. Střelci odstřílí se všechny značky a potom se sečtou body. 
Pro měření vzdálenosti vystřelených šípů od značky se používá páska s barevně vyznačenými vzdálenostmi. Následující obrázek ukazuje obdobnou pásku, která se používá u disciplíny Clout. Na pásce jsou vyznačeny poloměry jednotlivých kruhů vyznačených kolem terče Cloutu. Tato měřící páska značně zjednodušuje přípravu a vyhodnocení těchto disciplín, protože se nemusí kolem každého terče vyznačovat soustředné kruhy. Stačí pouze postavit značku a vzdálenost zabodnutých šípů od značky přeměřit touto páskou.

Kromě Roving Marks se mluví o této disciplině také jako o Fixed Marks, tj. pevných značkách. Uvádí se, že od 16. století nebylo faktický tolik volných prostor pro "Roving", a proto se střílelo spíše ve vyhrazených prostranstvích "Fields" (polích). Známé jsou, např. Finsbury Fields, Moorfields, Spitalfields, kde byly terčové značky upevněny do pevných kamenných sloupků.

 

Použitá literatura a obrázky:

The Grand National Archery Society: Rules of shooting, April 2002

The British Long-Bow Society: Rules of Shooting, Fifth Edition 2003

Obrázky: stažené z internetu, z různých lukostřeleckých klubů v Anglii, požívám k nekomerčním účelům za účelem popularizace tohoto sportu v Čechách

Autor: Griffin