Placení příspěvků

Výše členského příspěvku (licence) je 100 Kč pro dospělého a dorostence a 50 Kč pro dítě dle ročníků narození a zařazení do kategorií lukostřelecké ligy. V ceně tohoto příspěvku je zahrnuto pojištění odpovědnosti ATL za škody způsobené lukostřelbou na akcích pořádaných ATL. V neposlední řadě jde také o drobnou podporu činnosti ATL, tedy úhrada domény a provozu portálu a dalších výdajů ATL souvisejících s jejím fungováním, například nákup cen pro vítěze dětské a dorostenecké lukostřelecké ligy. Uvedená výše členského příspěvku je dolní hranicí, pokud můžete a chcete, je možné podpořit činnost ATL částkou libovolně vyšší. Také v minulém roce se několik takových členů našlo, za což jim upřímně děkujeme!

Platby jsou vázány pevně na lukostřeleckou sezónu, která začíná 1. 10. a končí 30. 9., příspěvky pro daný lukostřelecký rok tedy platíme pouze v tomto rozmezí. Pozdější platby (po 30. 9.) se pak automaticky počítají jako příspěvky na další sezónu.

Licenci (příspěvky) uhraďte převodem na bankovní účet spolku, vedený u Fio banky pod číslem účtu 2600665849/2010. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo, které najdete v seznamu licencí u svého jména. Práci s administrativou nám také hodně usnadníte, pokud budete při platbě za více osob posílat každou platbu zvlášť s vlastním variabilním symbolem, či do poznámky vypíšete jména a VS. 

Pro nové členy, kteří se přidají během sezóny, platí, že musí být přihlášeni před prvním závodem Lukostřelecké ligy, kterého se chtějí účastnit. Noví zájemci o členství jsou povinni vyplnit malý formulář (přihlášku), kde vám bude přiděleno číslo licence, zároveň vám bude také přidělen variabilní symbol, pod kterým provedete platbu členského příspěvku na náš bankovní účet. Do našeho spolku Asociace tradiční lukostřelby se můžete registrovat na stránce  Přihlášení za člena ATL.  Pokud tedy vyplníte přihlášku a uhradíte částku za licenci ATL, stáváte se přidruženými členy ATL se všemi právy a výhodami, které z toho plynou. 

ZDE také najdou své číslo licence již stávající členové, kteří si ho nepamatují. 

Zařazení střelců do žebříčku Lukostřelecké ligy

Zařazení do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku, či elektronicky na některou z uvedených el. adres členů Rady ATL, zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. To se týká i soutěže dětí a dorostu, zde nesouhlas zasílají rodiče či zák. zástupci. Dále nebudou do Lukostřelecké ligy zařazeni ti, kteří sice již jsou členy ATL, ale nebudou mít zaplacené příspěvky do konce ledna řádnou formou. 

Novinkou pro rok 2020 je zařazení dětí a dorostenců do kategorií dle ročníku narození (dosavadní způsob se nám neosvědčil). 

Ročníky 2021 - 2008 kategorie děti, ročníky 2007 - 2003 kategorie dorost, od ročníku 2002 dospělí. Každé dítě či dorostenec má možnost se takzvaně postaršit - to znamená, že pokud se již dítě nebude cítit na to, aby střílelo za kategorii děti, přejde na počátku sezóny na vlastní žádost do dorostu a dorostenec do kategorie dospělců (samozřejmě po dohodě s jeho rodičem).

Seznam členů ATL je veřejně přístupný na stánkách lukostřelce a je v průběhu roku aktualizován. 

Přejeme vám hodně radosti s lukostřelbou v nové sezóně.  

Veškeré dotazy ohledně plateb a registrací směřujte na Johanku (mail: johanka.kov@seznam.cz)