Disciplíny Lukostřelecké ligy

Disciplíny lukostřelecké ligy jsou 4:

  • Terčová střelba na 20m na 60cm terč WA
  • Terčová střelba na 50m na 120cm terč WA
  • Rychlostřelba na 18m na 60cm terč
  • Královský ústup

Disciplíny dětské lukostřelecké ligy jsou pouze 3:

  • Terčová střelba na 15m na 60cm terč WA, malé děti 10m  - více info k rozdělení na věkové kategorie dle aktuálních informací k dané sezóně
  • Rychlostřelba na 12m na 60cm terč, malé děti 10m - více info k rozdělení na věkové kategorie dle aktuálních informací k dané sezóně
  • Královský ústup

 

Do Lukostřelecké ligy se započítává součet tří nejlepších výsledků ve výše uvedených disciplínách.

Každá disciplína se započítává samostatně, tedy je možné započítat na jednom turnaji např. jen výsledek rychlostřelby, pokud v ostatních sledovaných disciplínách střelec nepřekonal své dva nejlepší výkony dané sezóny.

 

 

Terčová střelba na 20m

Počet šípů:

1 x 10 (nebo 2 x 5) šípů 

Terč:

60cm kruhový terč WA s hodnocením 1-10 bodů.

Vzdálenost:

20 m

Bodování:

1 - 10 bodů podle zásahu terče

Max.bodový zisk:

100 bodů 

 

 

Popis disciplíny:

Terčová střelba na 20 metrů. Je možné střílet jednu sérii po deseti šípech nebo dvě série po pěti šípech. Odražené šípy se nezapočítávají do hodnocení. Pokud střelec vystřelí více šípů, než je dovoleno, za každý šíp nad limit se škrtá jeden nejlépe hodnocený zásah. Výsledky se zapisují do bodovací karty do připravených políček tak, že pro každý šíp se zaznamená dosažená hodnota. Teprve následně se výsledky sečtou do celkového hodnocení. 

Terčová střelba na 50m

Počet šípů:

1 x 10 (nebo 2 x 5) šípů 

Terč:

120cm kruhový terč WA s hodnocením 1-10 bodů.

Vzdálenost:

50 m

Bodování:

1 - 10 bodů podle zásahu terče

Max.bodový zisk:

100 bodů 

 

 

Popis disciplíny:

Terčová střelba na 50 metrů. Je možné střílet jednu sérii po deseti šípech nebo dvě série po pěti šípech. Odražené šípy se nezapočítávají do hodnocení. Pokud střelec vystřelí více šípů, než je dovoleno, za každý šíp nad limit se škrtá jeden nejlépe hodnocený zásah. Výsledky se zapisují do bodovací karty do připravených políček tak, že pro každý šíp se zaznamená dosažená hodnota. Teprve následně se výsledky sečtou do celkového hodnocení. Při střelbě je možno využívat informace o vlastní střelbě od ostatních střelců (tzn. nechat se "navigovat" nebo informovat o svých zásazích, např. "máš to asi 2m před terčem", "to šlo nad" apod.)

Rychlostřelba

Počet šípů:

neomezen

Terč:

60 cm kruh (případně terč FITA nebo WA) bodové zóny se nezohledňují

Vzdálenost:

18m

Čas.limit:

45 vteřin

Bodování:

zásah terče do libovolné hodnocené zóny = 1 bod

Max.bodový zisk:

neomezen

Hodnocení:

Body se do celkového hodnocení v lize násobí 10x (činí tak až zpracovatel výsledků do ligové tabulky)

Popis disciplíny:

Úkolem střelce je zasáhnout v daném časovém limitu terč co největším počtem šípů. Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy o průměru 60 cm a nachází se po odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím, případně skupině. Střelec má možnost požádat měřiče času o libovolný způsob informace o zbývajícím čase, např. průběžným hlášením uběhlého času, upozorněním X vteřin před koncem limitu apod. Šíp je považován za vystřelený v časovém limitu, pokud jej střelec vypustí před pokynem k ukončení střelby povelem "stop". Výchozí postavení střelce je bez založeného šípu, ruce podél těla, šípy umístěny v toulci, v ruce držící luk nebo za pasem. 

Královský ústup

Počet šípů:

na každou vzdálenost nejvýše 2 šípy

Terč:

1 terč ve tvaru obrysu stylizované postavy (včetně nohou). Rozměry postavy jsou 60 cm šířka trupu, 180 cm výška celé postavy - přesné rozměry jsou k dispozici v pokynech pro pořadatele 

Vzdálenost:

od 10m se postupuje po 5m, minimální podporovaná vzdálenost pro konání disciplíny je 80m

Bodování:

postup na další vzdálenost = 1 bod

Max.bodový zisk:

neomezen

Hodnocení:

Body se do celkového hodnocení v lize se násobí 10x (činí tak až zpracovatel výsledků do ligové tabulky) 

Popis disciplíny:

Střelec se může rozhodnout z jaké vzdálenosti začne střílet a to v rozsahu od 10 do 30 metrů. Od vzdálenosti, kde započal, již postupuje po jednotlivých metách a nemá možnost mety přeskakovat. Na každé metě má nejvýše 2 pokusy na zásah terče. Pokud zasáhne, postupuje na další vzdálenost, kde má nové 2 pokusy. Pokud nezasáhne, počítá se mu jako výsledek vzdálenost, na kterou došel (tedy ta vzdálenost, kde již nezasáhl ani jedním šípem). Pokud nezasáhne ani jedním šípem již na první metě, má 0 bodů bez ohledu na to, kde začínal. Pokud střelec dojde tak daleko, že již pořadatel nemá možnost vzdálenost k terči zvětšit, končí disciplína na této vzdálenosti, bodování je, jako by střelec skončil na následující vzdálenosti. Pokud je pořadatelem zajištěná maximální vzdálenost pro KÚ kratší než 80 metrů, je pořadatel povinen na tuto skutečnost upozornit v propozicích vystavených před soutěží. Odražené šípy se započítávají pouze tehdy, pokud byly prokazatelně odraženy od cílové plochy a nachází se po odražení před terčem - posouzení je vždy na rozhodčím, případně skupině. Střelec má  možnost vyžádat si informace o vlastní střelbě od ostatních.

Vzdálenost  

10m

15m

20m

25m

30m

35m

40m

45m

50m

55m

60m

65m

...

Body

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...