Pokyny pro pořadatele

Zařazení turnajů do kalendáře akcí schvaluje zpravidla valná hromada.

Konání turnajů mimo kalendář musí pořadatel projednat s Radou ATL.

Pořadatel umožní přihlášení minimálně 60 lukostřelců a účast delegáta ATL, termín je třeba oznámit minimálně 1 měsíc předem.

 

Pořadatelé si zde mohou stáhnout bodovačky a návody na výrobu disciplín. 

Nová bodovačka od roku 2020  ke stažení ZDE

Návod na terč v Královském ústupu ke stažení ZDE

Pravidla lukostřelecké ligy včetně dětské ligy jsou k dispozici ZDE

Kontrolní list pro turnaje ATL ke stažení ZDE .

 

Pokyny pro pořadatele soutěží Lukostřelecké ligy Asociace tradiční lukostřelby

 1.Bezpečnost

 • dodržování obecných pravidel bezpečnosti
 • střelci se soutěží účastní na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody, které způsobí
 • pořadatelé jsou povinni vyzvat střelce a doprovod, aby jejich oděv nesplýval s okolím a měl výrazné, dobře viditelné prvky
 • varovné tabulky, upozorňující veřejnost na konání turnaje
 • bezpečné odstupy střílejících mezi sebou
 • bezpečné vzdálenosti mezi disciplínami
 • pozor na nepřehledný terén
 • pozor na přestřelování horizontů 
 • diváci, náhodní chodci, psi, zvěř

2. Kontrola luku a šípů

Při registraci (prezenci) před každým turnajem je každý střelec (účastník turnaje) povinen předložit pořadateli luk a šípy, se kterými bude soutěžit. Pořadatel určí, do které kategorie luku v souladu s pravidly ATL bude střelec zařazen.
Pro tento účel se doporučuje pořadatelům v místě registrace (prezence) vyvěsit viditelně přehled kategorií luků podle pravidel ATL.


3. Ohleduplnost, klid na střelbu

 • odstupy střílejících mezi sebou
 • odstup diváků a nestřílejících 
 • důraz na ligové disciplíny z hlediska klidu pro střelbu


4. Ligové disciplíny

 • regulérní terče pro všechny ligové disciplíny,
 • přesně změřené vzdálenosti k terčům (chyba max. 1%), pevně umístěné mety,
 • na metě (střelecké čáře) u všech disciplín by měla být pokud možno vodorovná plocha,
 • terčovnice mají být tak velké, aby se na ně vešel celý terč,
 • střed terče na 20m a rychlostřelbu má být alespoň 1m nad terénem, na vodorovném (pokud možno) terénu,
 • královský ústup ve vodorovném (pokud možno) terénu, postava podle vzoru,
 • spodní okraj terče na 50m aspoň 10 cm nad terénem, mírné převýšení terče nebo střelce je přípustné,
 • kvalitní zástěny nebo vhodný protisvah bez překážek ničících šípy za všemi disciplínami, 
 • konstrukce stojanů by neměla zbytečně ohrožovat šípy,
 • respektování všech pravidel ATL pro střelbu.
 • pořadatel je povinen poskytnout soutěžícím ligové bodovačky a postarat se o jejich odevzdání odpovědné osobě.

5. Pořádání turnajů za mimořádných okolností

 Za mimořádných okolností, kdy nelze zajistit běžný průběh turnaje, může pořadatel požádat Radu ATL o schválení výjimek v propozicích turnaje, například zrušit společné vyhlášení výsledků, rozdělit turnaj do více dnů, nebo vyžadovat, aby střílející soutěžili tak, aby se nemohli setkat ve větším, než povoleném množství.

 

Pořadatelům soutěží je od sezony 2019 fakturován příspěvek na pojištění  ve výši 300,- Kč za jeden turnaj a to automaticky po uveřejnění  soutěže v kalendáři akcí. Tento příspěvek je nutno uhradit ještě před zahájením přihlašování na daný turnaj.

 

Doporučená horní hranice startovného včetně oběda je stanovena na 450,- Kč.