Pravidla Lukostřelecké ligy

Pravidla Lukostřelecké ligy

Pro zařazení do Lukostřelecké ligy je třeba mít zaplacenou licenci (členský příspěvek) a to do konce ledna dané sezony. Noví členové se mohou ligy zúčastnit až po řádném přihlášení (včetně zaplacení) a to kdykoli během sezony. 

Zařazení všech členů ATL do Lukostřelecké ligy je automatické s výjimkou těch, kteří na adresu spolku či elektronicky na některou z adres členů Rady ATL zašlou písemný nesouhlas se zařazením do ligy. To se týká i soutěže dětí a dorostu, zde nesouhlas vyjadřuje rodič (zákonný zástupce). Dále nebudou do Lukostřelecké ligy automaticky zařazeni i ti, kteří sice již členy ATL jsou, ale nebudou mít zaplacený členský příspěvek řádnou formou do konce ledna dané sezony.

Pro zařazení do žebříčku LL je nutné absolvovat alespoň jeden ligový turnaj. (Čím více turnajů LL lukostřelec v daném roce absolvuje, tím lepší šance na umístění má.)

Skupiny střelců, určené pořadatelem turnaje, se během turnaje nesmějí rozdělovat, střelba skupiny na více disciplínách současně je zakázána. Zakázána je i individuální účast střelců mimo skupiny, ta však může být pořadatelem v odůvodněných případech umožněna.
V případě, že se takový střelec účastní ligové soutěže, musí ligové disciplíny střílet v rámci skupiny, kterou o to požádá a která mu to umožní a zároveň střelci potvrdí dosažený výsledek.

Bodovačky Lukostřelecké ligy, zapisování a ověřování výsledků

Od roku 2015 jsou zavedeny pro dospělé a dorost samostatné "ligové bodovačky." Bodovačky mají přesně definovaný obsah (např. u terčovky jsou to políčka pro jednotlivé vystřelené šípy) a musí být vyplněny kompletně, správně, musí být podepsány  a správnost ověřena vedoucím skupiny. 

Pořadatel tyto bodovačky předá zástupci ATL a výsledky budou zaznamenány do žebříčku a bodovačky po dobu trvání daného ročníku archivovány. Bude tak možné dohledat případné reklamace zapsaných výsledků. (Bodovačky jsou k dispozici ke stažení ZDE).

Disciplíny Lukostřelecké ligy

Disciplíny Lukostřelecké ligy jsou celkem 4: 

Terčová střelba na 20m na 60 cm terč WA

Terčová střelba na 50m na 120 cm terč WA

Rychlostřelba na 18m na 60 cm terč

Královský ústup

 V dětské lize se střílí tyto tři disciplíny:

Terčovka - terč WA 60cm, vzdálenost – malé děti střílí na 10m, děti ostatní 15m (pravidla a bodování stejné jako u dospělých) 

Rychlostřelba -  kruh (případně terč FITA nebo IAA) 60cm, vzdálenost – malé děti 10m, děti ostatní 12m (pravidla a bodování stejné jako u dospělých)

Královský ústup - vzdálenost, pravidla a bodování stejné jako u dospělých.

Podrobný popis disciplín je uveden ZDE

Do Lukostřelecké ligy se započítává součet tří nejlepších výsledků ve výše uvedených disciplínách.

Každá disciplína se započítává samostatně, tedy je možné započítat na jednom turnaji např. jen výsledek rychlostřelby, pokud v ostatních sledovaných disciplínách střelec nepřekonal své dva nejlepší výkony dané sezóny.

 

Kategorie luků Lukostřelecké ligy 

Primitivní luk

Tradiční luk

Lovecký luk (od sezony 2017/18 je kategorie rozdělena pro ženy a muže zvlášť)

 

Věkové kategorie Lukostřelecké ligy

Pro sezónu od 1. října 2023 do 30. září 2024:

Střelec ročníku narození 2005 a starší střílí v kategorii dospělý
Střelec ročníku narození 2006 až 2010 střílí v kategorii dorost
Střelec ročníku narození 2011 a mladší střílí v kategorii děti

(S posunem o jeden rok platí i pro další ligové sezony)

Dítě či dorostenec má možnost se takzvaně postaršit - to znamená, že dítě může přejít na počátku sezóny na vlastní žádost do dorostu a dorostenec do kategorie dospělých (se souhlasem zákonného zástupce).

 

Zařazení turnaje do Lukostřelecké ligy

Do ligy se započítávají pouze ty turnaje, jejichž pořadatel se dohodl s vedením Asociace tradiční lukostřelby ČR - Lukostřelec.cz, z.s. na zařazení turnaje do Lukostřelecké ligy a zajistí dodržení pravidel LL, distribuci ligových bodovaček registrovaným střelcům včetně kontroly odpovídající kategorie luku a následný výběr a předání vyplněných bodovaček zástupci ATL.

 

Kategorie luků v Lukostřelecké lize

1) Primitivní (původní) luk

Luk vyrobený z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou povolena. Luky mohou být z jednoho kusu (selfbow) nebo složené z různých přírodních materiálů (kompozitní luky). U luků z jednoho kusu je povolena jednoduchá vrstva kůže nebo šlach na zádech. Zakládka – opěrka šípu všech primitivních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.

Tětiva může být z přírodních materiálů. Z bezpečnostních důvodů je povolena i tětiva z materiálů moderních.

Šípy mohou být vyrobeny pouze z přírodního materiálu (dřevo, bambus, rákos…). Moderní lepidla jsou povolena. Povoleny jsou terčové hroty a hroty kované typu „bodkin“, pokud není v propozicích jednotlivých turnajů uvedeno jinak. Opeření i končík smí být pouze přírodní. Výjimku tvoří flu- flu šípy, které mohou mít plastový končík a opeření z jakéhokoli materiálu – lze s nimi střílet pouze disciplíny, které jejich použití výslovně předpokládají.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

 

2) Tradiční luk

Luky mohou být vyrobeny z moderních materiálů (sklolaminát, karbon). Zakládka – opěrka šípu tradičních luků ať již tvořená zářezem, omotávkou nebo klínkem z přírodních materiálů může být široká nejvýše polovinu průměru použitého šípu. Pokud to lze doložit konstrukcí luku podle věrohodných pramenů, může být zakládka širší. Zakládka nesmí být nastavitelná.

Tětiva a šípy stejně jako u primitivního luku, jsou povoleny plastové končíky šípů.

Příklady tradičních luků: většina na trhu dostupných jezdeckých luků, napodobeniny luků korejských, japonských, čínských, napodobeniny dlouhých anglických luků apod., vyrobené z moderních materiálů nebo kombinace moderních a tradičních materiálů.

Dále viz níže uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

 

3) Lovecký luk IFAA

Ramena luku mohou mít zpětný ohyb (recurve) a tětiva se může ramen dotýkat ve více než dvou bodech. Na luku, šípech a příslušenství nesmí být žádné značky, vady a vrstvy, použitelné k míření. Pomůcky k vyvážení luku nejsou dovoleny. K výbavě střelce nesmí být připojeno jakékoli zařízení, použitelné k zamíření. Klapačka (clicker) není povolena.

Na tětivě smí být pouze jedno lůžko šípu, tvořené buď jedním nebo dvěma vymezovači polohy šípu.

Je dovolen jen jeden stálý kotevní bod. Střelec se musí dotýkat založeného šípu ukazováčkem v místě končíku. V případě tělesného handicapu je mu udělena výjimka.

Šípy musí být stejné z hlediska rozměrů a hmotnosti. Je dovolena tolerance s ohledem na opotřebení.

Jsou povoleny tlumiče na koncích ramen, tlumiče na tětivě mohou být nejblíže 30cm od lůžka šípu. Pokud je na luku upevněn držák šípů (toulec), nesmí být žádná jeho část viditelná při míření.

Od začátku sezóny 2017/18 je kategorie rozdělena na muže a ženy

Dále viz výše uvedený článek „Omezení pro všechny kategorie“.

 

Omezení pro všechny kategorie

Pro všechny kategorie platí následující omezení:

Luky nesmí mít kladky. Ramena nesmí být kovová. Nesmí se používat žádné zařízení pro kontrolu nátahu, povoleny nejsou stabilizátory, kompenzátory, nastavitelné boční opěrky šípu (butony), nebo zaměřovače. Nejsou povoleny jakékoli značky usnadňující míření – s výjimkou označení místa na luku, kam se zakládá šíp, pokud luk nemá zakládku. Nenapnutý luk musí projít kruhem o průměru 12cm.

Tětiva může být z libovolného tětivového materiálu. Na tětivě nesmí být zařízení či značky usnadňující míření. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu pro nos nebo rty (cucáček).

Šípy nesmí mít řezné hroty.

Je zakázán posun ruky po tětivě (stringwalking). Nejméně jeden prst se musí při výstřelu dotýkat končíku šípu.